Čipovanje konzole predstavlja modifikaciju konzole koja omogućava da se, pored zvaničnog softvera odobrenog od strane proizvođača konzole, na konzoli pokrene i softver koji niije odobren od istih. Neki korisnici koriste mogućnosti čipovane konzole da bi igrali igrice koje skinu sa interneta besplatno, umesto da ih kupuju od zvaničnih prodavaca. Sa druge strane, neki korisnici vole da eksperimentišu sa raznim aplikacijama koje su razvili entuzijasti i na taj način iskoriste puni potencijal čipovane konzole. 

Čipovanje Playstation 4 konzola

Čipovanje PS4 konzola se može izvesti na bilo kojoj konzoli koja ima verziju firmvera 5.05 ili nižu. Proces traje manje od jednog časa i ne zahteva hardversku modifikaciju konzole. Kada je Playstation 4 konzola čipovana, nephodno je da korisnik izvrši određenu proceduru nakon svakog paljenja konzole, kako bi mogao koristiti mogućnosti koje mu pruža čipovana konzola.

Čipovanje Playstation 3 konzola

PS3 konzole koje mogu da se čipuju su: svi “fet” (phat) modeli i slim modeli “CECH” oznake (poslednji znakovi serijskog broja) “CECH2504B” i niže (npr CECH2004b, CECH2003b). Za verzije CECH2504 i CECH 2503 je isto tako važno da im dejt kod (date code) – oznaka koja se nalazi na dnu konzole počinje sa “0” (npr 0A, 0D). Ukoliko je dejt kod 1A, konzoli su potrebne dodatne provere da bi se utvrdilo da li može da se čipuje. Slim modeli sa dejt kodom 1B, zatim modeli “CECH” oznake CECH3000 i više, kao i super slim modeli (CECH4000 +) u ovom trenutku ne mogu da se čipuju uobičajnim postupkom. Trenutno je takođe važno da verzija firmvera na konzoli bude 4.82 ili niža. 
U poslednje vreme, procedura se izvodi softverski (nema potreba za otvaranjem konzole) i traje oko 1h.

Čipovanje Xbox 360 konzola

Čipovanje Xbox 360 konzola se može izvesti na “fet” (phat) modelima poslednje generacije, sa tzv “Jasper” tipom matične ploče (prepoznaje se tako što ima “amperažu” od 12,1A – oznaka stoji na poleđini konzole); na svim slim modelima i “E” serijama datuma proizvodnje (MFR Date) do 12.08.2014. Čipovanje se izvodi hardverskom modifikacijom konzole – tzv “RGH” postupak. Čipovanje može potrajati i nekoliko časovi i potrebna je specijalna oprema da bi se obavilo.

Čipovanje Nintendo Wii konzola

Sve wii konzole mogu da se čipuju pod uslovom da su ispravne i da nisu čipovane pre toga. Sama procedura se izvodi bez hardverske modifikacije, a može potrajati do jednog časa.

Close Menu